• Gelelijn
 • Wittelijn

Cursusaanbod

Studieweek
 • intern, iedere dag les naar opzet van een gezamenlijk doel voor de cursus
 • lessen met piano
 • groepsles met andere studenten
 • slotconcert
Voorbereiding auditie
 • kan intern, periode in overleg
 • lessen op afspraak in een afgebakende periode
 • lessen met piano
 • proefaudities
 • kan in samenwerking met solocellisten orkesten
Vormgeving project/concert
 • realisatie van een concert of project in overleg
 • diverse podia in de stad aanwezig
 • samenwerking met scholen
 • samenwerking met Cello Festival Zutphen
Didactisch/ methodische vaardigheden
 • lesperiode in een studieweek of in overleg
 • lessen staan in teken van overbrenging vaardigheden
 • stagelessen aan een amateur, begeleid
 • terugkoppeling met muziekschool docenten
 • voorbereiding en concertje met amateur cellisten
Jeroen den Herder

Oprichter Cello Academie Zutphen