• Gelelijn
  • Wittelijn
Regelmatig worden masterclasses georganiseerd. Deze bestaan uit veel studietijd en worden afgesloten met een feestelijk slotconcert. Voordat de masterclass begint wordt er een plan opgesteld tussen student en docent waar de aandachtspunten liggen, muzikaal en technisch. Op die manier kan de masterclass ook worden aangewend om heel gericht op één punt te werken.

Een masterclass bestaat uit:
- Iedere dag privéles (ook met piano)
- Groepsles met andere studenten
- Slotconcert
Inclusief overnachtingen, inclusief maaltijden (deze worden gezamenlijk bereid). 
Losse lessen binnen de studieweek zijn € 100,- per les.

Kosten:
€ 250,- (studenten Jeroen den Herder Conservatoria Amsterdam en Rotterdam krijgen 50% korting)

Data aankomende masterclasses:
- 8, 9, 10 and 11 November 2017
- 15, 16, 17 and 18 Februari 2018
- 3, 4, 5 en 6 Mei 2018

Betaling dient drie weken voor aanvang bijgeschreven te zijn op rekeningnummer NL71 TRIO 0198077416 (BIC code: TRIONL2U).

Subscription:
Jeroen den Herder

Oprichter Cello Academie Zutphen